معمار طبیب پنهان

به قول استاد هوشنگ سیحون: همهٔ ما ایرانی‌ها خودمان را در دو رشتهٔ پزشکی و معماری صاحب‌نظر می‌دانیم . البته ...

جریان معماری

هنر معماری با توجه به حس کهنی که دارد متعاقبا حواسی را تحریک میکند که از ازل در جان آدمی ...