بدین وسیله تمام اساتید معماری و نرم افزار ،طراحان ، ناظران ، مجریان ، فروشندگان و استاد کار ها و همه متخصصانی که تمایل به فعالیت در زمینه معماری در هر حوزه ای دارند را به همکاری دعوت می نماییم . برای کسب اطلاعات بیشتر جهت فعالیت انلاین و دورکاری به نشانی www.cvdaily.ir مراجعه فرمایید . ما در این پایگاه اینترنتی بستری مهیا کردیم تا تمام عزیزان بدون هزینه و واسطه بتوانند فعالیت خود را در زمینه معماری به نحو احسنت انجام دهید .